Safkan ve Süs Bahçe Tavukları

Safkan Tavuklar

 

Safkan, ırklarının katışıksız özelliklerini taşıyan ve yapay seçilim ile elde edilen hayvan türü veya ırkıdır. Safkan hayvanın ancak soyu kaydedildiğinde, bu hayvanın safkan olduğu söylenebilir.

Bu kayıt alanında en verimli çalışma, Amerikan Tavukçular Derneği (APA) tarafından yürütülmektedir. Sözkonusu dernek tarafından ilk olarak 1874 yılında yayımlanan ve daha sonra yeni baskıları yapılan “The Amerikan Standarts of Perfection” isimli kitapta 300 kadar tavuk ırk ve varyetesinin tanımı yapılmakta, onların büyüklük, şekil, renk ve fizyolojik özellikleri belirtilmektedir.

Safkan tavuklar genellikle anavatanının ismi ile adlandırılırlar. Susex – Ameraucana – Maran gibi…

Safkan ırklar ve Süs Tavukları önceleri et ve yumurta üretimi için kullanılırken ticari ırkların üretimde yoğun kullanılması nedeni ile safkan ırklar genellikle şov amaçlı, bahçelerde süs amaçlı kullanıldılar. Bu nedenle de eski et ve yumurta verimleri azalmıştır.Örneğin, Australorp tavuğu bir defasında yılda yaklaşık 350 yumurtlaması ile ünlü olmuşken, günümüz Australorpları daha mütevazi olarak yılda 250 yumurta üretebiliyorlar.

Peki o halde neden Safkan Tavuk besleyelim ? Belki bir kaç neden sıralayabiliriz;

 • Safkan civcivler ebeveyn tavuk ve horozun özelliklerini taşır, bu nedenle bağımsız şekilde bahçenizde sürdürülebilirlik sağlayabilirsiniz
 • Safkanların ticari ırklardan daha fazla kişiliği vardır
 • Safkanlar sıcaklık ve gıda değişiklikleri de dahil olmak üzere farklı koşullara daha iyi uyum sağlarlar, fakat bu uyumun nesiller ile aktarılması yolu ile olduğunu hatırlatmak gerekir. ilk alışma dönemlerinde normalden daha fazla ilgi isteyecektirler.
 • Safkanlar daha dikkatli ve uçucudur, bu da onları yakalamayı zorlaştırır, ama avcılarından kaçmaları için büyük avantajdır.
 • Safkanlar genellikle daha uzun yaşarlar
 • Safkanlar genellikle daha uzun süre yumurtlarlar ve yaşlılıklarında da yumurtlamaya devam ederler, fakat bazı ırklar soğukta veya sıcakta yumurtlamayı keserler, dikkat edilmesi gerekir.
 • Safkanlar, Süs Tavukları yumurtlama için harika bir potansiyele sahiptir, bu da seçici ıslah yoluyla yeniden keşfedilebilir.
 • Safkanlar kültürel mirasımızın bir parçasıdır ve onları koruyarak ve yetiştirerek vahşi yaşam çeşitliliğine katkıda bulunmuş oluruz.

 

Melez – Hibrit Irklar

 

Melez Tavuklar belirli bir amaç için ( yüksek yumurta verimi, yüksek et/yem oranı vb.) safkan tavukların çaprazlanması ile ıslah edilmesi sonucu elde edilen ırklardır. Safkan ebeveynlerin en iyi soylarından seçilerek çaprazlandıklarından müthiş özelliklere sahip olabilmektedirler. Özellikle ticari olarak üretilen hibrit ırklar çok yüksek verim değerlerine ulaşmaktadırlar. Hisex/Babcock brown gibi hibritler yılda 360 yumurta sayısına ulaşmaktadırlar.

Melez Irkların avantajları ;

 • Yoğun üretildiklerinden fiyatları ucuzdur.
 • Yumurtacı ırkları – Çok iyi yumurta verimine sahiptirler. Az yerler çok yumurtlarlar..
 • Et/Broiler ırkları : yüksek et/yem oranına sahiptirler. çok kısa sürede kesim ağırlıklarına ulaşırlar
 • Safkan atalarından daha farklı özellikler çıkarabilmektedirler. Çok farklı tüy tipleri , sex-link vb
 • Genellikle gurk olmazlar veya az gurk olurlar
 • Genellikle daha uysallardır, fakat bu uysallık avcıları karşısında dezavantaj olmaktadır.

Eeee çok iyimiş o halde herkes hibrit ırkları beslesin diyebilirsiniz…

Zaten ticari işletmelerin tamamı hibrit ırklar ile yumurta veya et üretmektedirler.Süs Tavukları

Burada sadece ticari firma isimlerini taşıyan bu hibrit ırklar ile aşağıdaki konular kafamızı karıştırıyor…

 • sır gibi sakladıkları soy hatları,
 • bünyelerinde bulundurdukları genetik araştırma laboratuvarları olması
 • bu firmaların dünya gıda sektörünü kontrol eden şirketler ile sürekli temasta olmaları
 • yüksek kar beklentileri nedeni ile etik dışı yapılabilecek müdaheleler.

 

BESLEDİĞİMİZ SAFKAN TAVUKLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

X